Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 29.11.2021. godine, sa početkom u 19:45 održaće se predavanje, mesto Piroman , opština Beograd-Obrenovac, Sala mesne zajednice u Piromanu
sa temama:
1. 19:45 do 20:15 Higijena vimena i muže krava , savetodavac Dragoljub Krajnović
2. 20:20 do 20:50 Značaj osiguranja u poljkoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović

Cilj predavana će biti da se okupljeni proizvođači upute na pravilne postupke muže i održavanje higijene muže mlečnih krava kao mogućnost da dobiju potrebne informacije o suštini, značaju i elementima osiguranja u poljoprivredi, koje je podržano od strane države i lokalne samopurave.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd