Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 05.03.2022. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Mirosaljci , opština Beograd-Lazarevac, P.G.Petrović Aleksandar
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Miloš Nikoletić
2. 18:30 do 19:00 Zaštita strnih žita , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa prihranom strnih žita i zaštitom strnih žita.
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd