Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 25.09.2020. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, Prostorije srednje poljoprivredne škole Obrenovac u Grabovcu
sa temama:
1. 10:30 do 11:05 Diverzifikacija u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović
2. 11:10 do 11:45 Higijena vimena krave pre i posle muže , savetodavac Dragoljub Krajnović

Cilj predavanja je da se okupljenim poljoprivrednim proizvođačima objasni pravilan i svrsishodan način procesa higijene i dezinfekcije vimena pre i posle muže kao i da se upoznaju sa prednostima diverzifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd