Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 19.08.2020. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Viča , opština Lučani, SUR Bidži
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Pomotehničke mere nakon berbe u zasadima maline , savetodavac Branko Tanasković
2. 10:00 do 10:30 Mere popravke zemljišta u voćnjacima , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Cilj ovog predavanja je bolja informisanost poljoprivrednih proizvođača, prioritetno u voćarstvu, sa novijom tehnologijom gajenja maline, odnosno pomotehničkim merama nakon berbe u zasadima, ali i o pravovremenim postupcima popravke zemljišta u voćnjacima.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak