Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 07.03.2022. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Značaj i prednosti udruživanja u poljoprovredo , savetodavac Radovan Ševarlić
2. 10:00 do 10:30 Mere popravke zemljišta , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem i prednostima udruživanja u poljoprivredi, kao i sa značajem i merama popravke zemljišta
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak