Najava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 21.02.2022. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Vojska , opština Svilajnac, Dom kulture
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Setva jarih strnih žita , savetodavac Miodrag Simić
2. 18:30 do 19:00 Zaštita strnih žita , savetodavac Ljiljana Jeremić
3. 19:00 do 19:30 Upis u Vinogradarski registar , savetodavac Ivana Gligorijević

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa agrotehnikom jarih strnih žita sa posebnim osvrtom na rokove setve kao i sa bolestima, štetočinama i korovima strnih žita i merama zaštite. Takođe će biti upoznati sa sa obavezom i načinom upisa u Vinogradarski registar.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina