Najava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 14.12.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Sočanica , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Nebojša Božović
2. 11:30 do 12:00 Gajenje heljde , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača na koji način da prepoznaju lokalne proizvode koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla,sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa kao i sa gajenjem heljde.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica