Najava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 25.09.2020. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Desimirovac , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo Đorđević Slobodana
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Miloš Jelić
2. 09:30 do 10:00 Propusti u lucerištvu , savetodavac Ljiljana Vuksanović

Na predavanju će se izlagati dve teme i to :
-Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu
-Propusti u lucerištvu
Koordinator: Miloš Jelić

Izvor: PSSS Kragujevac