Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 26.02.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Bela Voda , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Milivojević Zorana
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Sistemi gajenja stonog grožđa , savetodavac Momir Nedić
2. 11:30 do 12:00 Računovodstvo i PDV na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Zoran Starinac

Cilj predavanja je da se proizvođači upoznaju sa različitim načinima uspešnog gajenja stonih sorti vinove loze i o načinima vođenja poslovnih knjiga na poljoprivrednim gazdinstvima.
Koordinator: Momir Nedić

Izvor: PSSS Kruševac