Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 02.03.2022. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Sušica , opština Kruševac – grad, Prostirije osnovne škole
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Gajenje jarih leguminoza , savetodavac Radojka Nikolić
2. 14:30 do 15:00 Zaštita i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja je prezentovanje gajenja jarih leguminoza i zaštite i očuvanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac