Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 23.07.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Crna Trava , opština Crna Trava, Prostorija TO Crna Trava
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Zaštita borovnice , savetodavac Bojana Karapandžić
2. 12:30 do 13:00 Tehnologija gajenja borovnice , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj predavanja biće da se proizvođačima ukaže na bolesti i štetočine borovnice, i mere kontrole, kao i na tehnologiju gajenja borovnice.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac