Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 26.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, Prostorije opštine Krupanj
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Izmena setvene strukture u borbi protiv suše , savetodavac Milica Popadić
2. 10:30 do 11:00 Značaj primene krečnog materijala na kiselim zemljištima , savetodavac Milenko Đurić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa klimatskim promenama i primenom adekvatnih agrotehničkih mera u borbi protiv suše i sa značajem rešavanja problema kiselih zemljišta primenom krečnog materijala.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica