Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 17.12.2021. godine, sa početkom u 11:30 održaće se predavanje, mesto Vrhpolje , opština Ljubovija, Poljoprivredno gazdinstvo Milana Gajića
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Agrotehnika kukuruza kokičara , savetodavac Milenko Đurić
2. 12:00 do 12:30 Meliorativne mere popravke poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom agrotehnikom kukuruza kokičara i značajem meliorativnih mera popravke poljoprivrednog zemljišta u očuvanju njegove plodnosti.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica