Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 29.06.2022. godine, sa početkom u 08:00 održaće se predavanje, mesto Donji Dobrić , opština Loznica – grad, Domaćinstvi Ljubice Miletić
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Izbor oruđa za pripremu zemljišta- postrna setva , savetodavac Dušan Despotović
2. 08:30 do 09:00 Postrna setva soje i sortiment , savetodavac Milenko Đurić


Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica