Najava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 21.09.2020. godine, sa početkom u 15:15 održaće se predavanje, mesto Kraljevo , opština Aleksinac, Predvorje polj.gazdinstva Radojković Jelisavete
sa temama:
1. 15:15 do 16:00 IPARD 2 mera 7 , savetodavac Ivan Rangelov
2. 16:05 do 16:50 Prezentacija rezultata merenja prinosa sa makroogleda strnih žita i primenjene agrotehničke mere , savetodavac Saša Stanković

Predavanje ima za cilj da prisutnim proizvođačima predstavi mogućnost korišćenja podsticajnih sredstava po IPARD 2 programu a po meri 7 zbog izuzetnog položaja gazdinstva koje se naslanja na regionalni put ka Bovanskom jezeru i Soko Banji kao i upoznavanje sa rezultatima merenja prinosa sa makro ogleda strnih žita u 2020 godini koji su bili postavljeni na dva lokaliteta ,agrotehnikom koja je primenjena kako bi proizvođači mogli na osnovu svih parametra koji su mereni lakše da se odluče za sortiment u predstojećoj setvi.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš