Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 18.08.2020. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Skupštinska sala grada Novog Pazara
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Zaštita maline posle berbe , savetodavac Tanja Mihajlović
2. 11:30 do 12:00 Ekonomičnost proizvodnje maline , savetodavac Silvija Hodžić
3. 12:00 do 12:30 Kontrola plodnosti zemljišta i mere popravke , savetodavac Smail Ejupović
4. 12:30 do 13:00 Kukuruzna silaža osnova ishrane preživara , savetodavac Zumreta Trtovac
5. 13:30 do 14:00 Muža krava , savetodavac Safet Vesnić

Cilj predavanja je da upozna poljoprivredne proizvodjače sa aktuelnim temama u poljoprivredi iz oblasti zaštite bilja,voćarstva,povrtarstva,ratarstva i stočarstva.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar