Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 14.04.2021. godine, sa početkom u 14:30 održaće se predavanje, mesto Vojniće , opština Novi Pazar – grad, PG Tanasković Miloš
sa temama:
1. 14:30 do 15:00 Preventivnim merama u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) , savetodavac Tanja Mihajlović
2. 15:00 do 15:30 Higijena muže krava , savetodavac Safet Vesnić

Cilj najavljenog predavanja je upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa Preventivnim merama u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) i Higijenom muže krava.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar