Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 19.11.2021. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Pokrvenik , opština Tutin, Sinanović Sadrije
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima; , savetodavac Svetlana Šućević
2. 14:00 do 14:30 Osiguranje u poljoprivredi u 2021.god.. , eksterni predavač Radule Živković

Cilj predavanja je da se prisutni poljoprivrednici upoznaju sa dve teme:1.,,Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima;2.) Osiguranje u poljoprivredi u 2021.god..
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar