Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 18.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Prostorije Humanitarnog društva Merhamet
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Organska proizvodnja u stočarstvu , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 09:30 do 10:00 Prerada povrtarskih proizvoda , savetodavac Smail Ejupović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama: Organska proizvodnja u stočarstvu i Prerada povrtarskih proizvoda.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar