Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 03.03.2022. godine, sa početkom u 11:30 održaće se predavanje, mesto Melaje , opština Tutin, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Zaštita ozimih useva od bolesti i štetočina , savetodavac Svetlana Šućević
2. 12:00 do 12:30 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Srđan Milovanović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama: Zaštita ozimih useva od bolesti i štetočina i Osiguranje u poljoprivredi.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar