Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 07.03.2022. godine, sa početkom u 08:30 održaće se predavanje, mesto Bele Vode , opština Novi Pazar – grad, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Preventivna zdravstvena zaštita domaćih životinja , savetodavac Safet Vesnić
2. 09:00 do 09:30 Zaštita ozimih useva , savetodavac Tanja Mihajlović

Preventivna zdravstvena zaštita domaćih životinja i Zaštita ozimih useva, biće teme predavanja, sa kojim ćemo upoznati, prisutne poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar