Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 09.03.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Delimeđe , opština Tutin, Udruženje stočara Tutin
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Higijena muže , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 09:30 do 10:00 Pripreme za prolećnu setvu , savetodavac Smail Ejupović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama: Higijena muže i Pripreme za prolećnu setvu.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar