Najava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 03.03.2022. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Knjaževac , opština Knjaževac, Dom kulture – Dubrava
sa temama:
1. 18:00 do 18:20 Sistematska kontrola plodnosti zemljišta u funkciji ekonomičnosti biljne proizvodnje , savetodavac Valentina Aleksić
2. 18:25 do 18:45 Prihrana ozimih useva , savetodavac Srđan Cvetković

Predavanje ima za cilj prezentovanje Uloge i značaja sistematske kontrole plodnosti zemljišta u cilju ekonomičnosti biljne proizvodnje i zaštite životne sredine, kao i određivanja potrebnih količina, vremena i načina prihrane azotom ozimih useva.

Napomena: Predavanje će biti održano uz primenu svih propisanih mera protiv pandemije Korona virusa(COVID-19).
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis