Najava: PREDAVANJE-PSSS Poljoservis

Dana 17.07.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Gornja Kamenica , opština Knjaževac, Domaćinstvo Milošević Miroslava
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Uporedno pčelarenje sa više tipova košnica , eksterni predavač Slavko Luković
2. 12:30 do 13:00 Ekonomičnost pčelarstva , savetodavac Dragan Kolčić

Najavljeno predavanje ima cilj da se prisutni upoznaju sa uporednim pčelarenjem sa više tipova košnica, kao i sa ekonomičnošću pčelarske proizvodnje.
Koordinator: Dragan Kolčić

Izvor: PSSS Poljoservis