Najava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 25.02.2022. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Psss Požarevac
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita voća u fazi mirovanja , savetodavac Violeta Stanković
2. 18:30 do 19:00 Prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Danijela Ilić
3. 19:00 do 19:30 Nega mladog vina , savetodavac Ana Đorđević

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje pristutnih poljoprivrednih proizvodjača sa zaštitom voća u fazi mirovanja, prihranom ozimih strnih žita, organskom proizvodnjom i negom mladog vina.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac