Najava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

Dana 18.02.2022. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Parohijiski dom Kuršumlija
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 u , savetodavac Duška Petrović
2. 13:30 do 14:00 IPARD , savetodavac Snežana Jović
3. 14:00 do 14:30 Agrarna politika MPŠV , savetodavac Marinko Jovičić

Prisutni poljoprivredni proizvođači na predavanju biće upoznati na koji način unaprediti proizvodnju kroz evidenciju podataka kroz tehhičko – ekonomske obrasce,o uslovima za konkurisanje po IPARD-u,kao i agrarnoj politici MPŠV
Koordinator: Duška Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje