Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 18.02.2022. godine, sa početkom u 13:00 održaće se predavanje, mesto Kamenica , opština Valjevo – grad, SUR “Vlatko”
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Propusti u lucerištu , savetodavac Svetlana Jerinić
2. 13:30 do 14:00 Prerada šljive , savetodavac Jovan Milinković


Koordinator: Svetlana Jerinić

Izvor: PSSS Valjevo