Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 18.02.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Mratišić , opština Mionica, Gazdinstvo Miloša Vuletić
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Predrag Jokić
2. 12:30 do 13:00 Raspodela podsticaja u poljoprivredi u 2022. godini , savetodavac Radiša Panić

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa pravilnom ishranom krava u proizvodnom ciklucu i i raspodelom podsticajnih srdstava po Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo