Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 24.02.2022. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Popučke , opština Valjevo – grad, “Mali raj”
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Svetlana Jerinić
2. 14:30 do 15:00 Zaštita strnih žita , savetodavac Svetlana Vasiljević
3. 15:50 do 16:20 Preporuke za izbor hibrida za setvu , eksterni predavač Nikola Tiosavljević


Koordinator: Svetlana Jerinić

Izvor: PSSS Valjevo