Najava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 23.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Bujkovac , opština Vranje – grad, Seoski lokal
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Savetodavni modul ” unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima” , savetodavac Suzana Jerkić
2. 09:30 do 10:00 Proizvodnja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benifitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Marija Janjić

Savetodavni modul ” unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima”
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje