Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 29.07.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Jasenak , opština Beograd-Obrenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Stefana Čolakovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:35 Postupak izrade kalkulacije bruto marže , savetodavac Mladen Pavlović

Prisutni će biti informisani o postupku izrade kalkulacije bruto marže.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd