Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 25.08.2020. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Mladenovac (varoš) , opština Beograd-Mladenovac, Prostorije PSSS Beograd
sa temom:
1. 11:00 do 11:35 Postupak izrade kalkulacije bruto marže , savetodavac Mladen Pavlović

Prisutni će biti informisani o postupku izrade kalkulacije bruto marže. Radionica će biti realizovana u saradnji sa ovlašćenom organizacijom – IPN.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd