Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 08.11.2021. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Babe , opština Beograd-Sopot, PG Milorada Petrovića
sa temom:
1. 13:00 do 13:40 Korektivna rezidba šljive i jabuke , savetodavac Zoran Janković

Cilj radionice je da se proizvođačima praktično prikaže rezdba sa elementima korektivne rezidbe na stablima šljive i jabuke, a u cilju formiranja funkcionalnog uzgojnog oblika.
Koordinator: Zoran Janković

Izvor: PSSS Beograd