Najava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 09.03.2022. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Senaja , opština Beograd-Mladenovac, PG Aleksandre Krupežević
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Praktičan prikaz formiranja uzgojnog oblika kod leske , savetodavac Radmila Koprivica

Cilj ove Radionice je praktično pokazati kako se formira uzgojni oblik kod leske.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd