Najava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 20.04.2021. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Stupčevići , opština Arilje, Na gazdinstvu Pavlović Duška
sa temom:
1. 13:00 do 14:00 Praktična obuka poljoprivrednika u popunjavanju prijave za podsticaje u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu. , savetodavac Slađana Petrić

TribinaRadionica ima za cilj praktičnu obuku poljoprivrednika u popunjavanju prijave za podsticaje u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak