Najava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 10.09.2020. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Bresnica , opština Čačak – grad, Domaćinstvo Mijaila Vukadinovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Merenje vlage zrna kukuruza , savetodavac Milan Damljanović

Merenje vlage kao glavna odrednica za optimalni trenutak siliranja ili berbe kukuruza.
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak