Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 07.09.2020. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Ivankovac , opština Ćuprija, zasad šljiva Nenada Bogdanovića
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Berba šljiva , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionice je praktično pokazati poljoprivrednim proizvođačima kako vršiti pravilnu berbu šljive bez eventualnih gubitaka u kvalitetu ubranog ploda zbog načinjenih grešaka tokom berbe. Takođe će se proizvođačima skrenuti pažnja na pravila dobre higijenske prakse u berbi.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina