Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 22.04.2021. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Kočino Selo , opština Jagodina – grad, Gazdinstvo Rizvić Bojana
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Identifikacija štetnih organizama u usevima strnih žita i suzbijanje , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj radionice je praktično prikazati Identifikaciju štetnih organizama u usevima strnih žita i davaje preporuka za mere suzbijanja.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina