Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 23.04.2021. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Medveđa , opština Despotovac, Domaćinstvo Radiše Radisavljevića
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Sejalica, norma setve, startno đubrivo , savetodavac Miodrag Simić

Dobro podešena sejalica, pravilan sklop biljaka, dobro podešen dozator startnog đubriva, garant zadatog sklopa i brzog, ravnomernog nicanja.
Koordinator: Miodrag Simić

Izvor: PSSS Jagodina