Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 04.12.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Kovačevac , opština Jagodina – grad, Zasad krušaka Ivana Milojevića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Zimska rezidba kruške , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionce je praktično demonstrirati rezidbu kruške, objasniti osnovne principe rezidbe, kao i razlike u izvođenju rezidbe kod pojedinih sorti kruške
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina