Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 10:30 održaće se radionica, mesto Lipovica , opština Despotovac, Zasad Miletić Dobriše
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Ivana Gligorijević

Cilj radionice je upoznavanje polj.proizvođača sa primenom dobre higijenske prakse u proizvodnji maline.Biće ukazano na kritične tačke moguće kontaminacije plodova u toku berbe i mere koje treba preduzeti za njihovo otklanjanje.
Koordinator: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS Jagodina