Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 26.06.2022. godine, sa početkom u 17:00 održaće se radionica, mesto Vrba , opština Jagodina – grad, gazdinstvo Ratomira Rakića
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Berba višnje , savetodavac Vesna Vasić

Berba višnje- optimalno vreme berbe, organizacija mehanizovane berbe,postupci sa plodovima nakon berbe, transport.
Koordinator: Vesna Vasić

Izvor: PSSS Jagodina