Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 15.07.2022. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Lomnica , opština Rekovac, Zasad kajsija Radunke Pavlović
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Berba kajsija , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionice je okupljenim proizvodjačima i beračima pojasniti i skrenuti pažnju na najčešće greške i probleme do kojih dolazi prilikom ove operacije u zasadu kajsije.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina