Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 21.09.2020. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Jovanovac , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Gavrilović Svetlane
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Kalkulacija bruto marže , savetodavac Miloš Jelić

Izrada kalkulacije bruto marže tova junadi i prezentovanje podataka za istu. Poređenje ispativosti tova junadi u odnosu na tov svinja .
Koordinator: Miloš Jelić

Izvor: PSSS Kragujevac