Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 25.02.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Rogojevac , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo Marka ilić
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Rezidba za formiranje uzgojnog oblik šljive. , savetodavac Danko Petrović

Cilj radionice je praktično upoznavanje zainteresovnih proizvođača sa rezidbom za formiranje uzgojnog oblika šljive.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac