Najava: RADIONICA-PSSS Kraljevo

Dana 01.09.2020. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Mrsać , opština Kraljevo – grad, PG Čkuljević Aleksandra
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilno uzorkovanje zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Mirjana Ostojić

Cilj održavanja radionice: prezentacija pravilnog uzorkovanja zemljišta – agrohemijska analiza zemljišta je osnovni preduslov uspešne poljoprivredne proizvodnje u voćarstvu. Na osnovu poznavanja sadržaja i oblika hranljivih elemenata u zemljištu kao i potreba pojedinih biljaka za tim elementima, uradiće se preporuke za primenu odgovarajućih vrsta, formulacija i količina đubriva.
Koordinator: Mirjana Ostojić

Izvor: PSSS Kraljevo