Najava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 22.02.2022. godine, sa početkom u 16:00 održaće se radionica, mesto Donji Vratari , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Radovanović Zvezdane
sa temom:
1. 16:00 do 17:00 Flaširanje vina i odabir čepova , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj radionice je da se zainteresovanim proizvođačima objasni značaj odabira čepova prilikom flaširanja vina.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac