Najava: RADIONICA-PSSS Leskovac

Dana 28.09.2020. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Šišince , opština Leskovac – grad, Petković Dragan
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Merenje vlage u kukuruzu i datum žetve , savetodavac Igor Ristić

Na gazdinstvu će se vršiti praktično merenje vlage u zrnu kukuruza i određivanje datuma žetve.
Koordinator: Igor Ristić

Izvor: PSSS Leskovac