Najava: RADIONICA-PSSS Leskovac

Dana 20.11.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Negosavlje , opština Medveđa, Gazdinstvo Radivojević Srđana
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Praktičan prikaz rezidbe šljive za rod , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj radionice biće da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže rezidba šljive za rod odnosno regulisanje rodnosti, pomotehničkim zahvatima na stablu.
Koordinator: Aleksandar Mitić

Izvor: PSSS Leskovac