Najava: RADIONICA-PSSS Leskovac

Dana 14.02.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se radionica, mesto Lipovica , opština Leskovac – grad, Gazdinstvo Milošević Dejana
sa temom:
1. 12:00 do 12:50 Praktični prikaz sprovođenja fitosnitarnih mera u voćnjaku tokom rezidbe , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj radionice je da se prisutnim proizvođačima praktično pokaže sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku tokom rezidbe.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac